Hoppa till sidans innehåll

Klubbinfo


Klubben bildades den 22 oktober 1995 på Sjölidens församlingsgård. Intiativtagare till föreningen var Kjell Berntzon som under ett par år innan annordnat seglarskola och såg behovet av en seglingsklubb på Värmdö. 

 

Värmdö Jolleseglare har som målsättning att rekrytera och entusiasmera unga seglare, skapa möjlighet att lära sig segla och kappsegla. Dessutom lära känna  naturen, vinden och havetsspråk.

 

I ett tidigt skede började Kjelle leta efter ett ställe att hålla till på med vattenkontakt. Ett av de ställen som var möjliga var Sjöliden som Värmdö Församling några år tidigare införskaffat för att ha som församlingshem. Kyrkorådet med Peo Larsson som ordförande och den till förordnade kyrkoheden Per Schmidt var positiva och klubben fick möjliget att nyttja en bit mark för att etablera verksamheten.

 

Den 10 oktober 1996 blev Värmdö Jolleseglare registerad som medlem i Svenska Seglarförbundet och Svenska Kanotförbundet.

 

VJS har tre verksamhetsområden:

  • Träning (Jolle - Sportbåt)
  • Läger (ex. seglarskola, skutsegling, ledarutbildning)
  • Kappseglingsarrangemang (Torsbyregattan, Regionkval mm)

MÅL

 

 

ur VJS stadgar:

 

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll Värmdö Jolleseglare Antogs 2008-03-13

• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Värmdö JS - Segling

Bildad 1995-09-06
Föreningsnummer 32305-32
Postadress Forsby, Fogdevreten 14 lgh 1114
17165 Solna
Besöksadress Mörtnäsvägen 20
13936 Värmdö
Telefon 0737134789
E-post This is a mailto link
Hemsida https://www.jolleseglarna.se
Bankgiro 396-0317
Swish 1236764591
Organisationsnummer 802403-8088
Föreningens hemsidor

Postadress:
Värmdö JS - Segling
Forsby, Fogdevreten 14 lgh 1114
17165 Solna

Besöksadress:
Mörtnäsvägen 20
13936 Värmdö

Kontakt:
Tel: 0737134789
E-post: This is a mailto link