Kustskeppare

Kustskepparintyg, Kustskepparexamen kallades för skepparexamen tidigare. Det är en utmärkt fortsättning på Förarintyget för dig som kör fritidsbåt. Kustskepparintyget är ett krav om du framför en båt över 12 x 4 m.
Kustskepparintygskurser är inriktad på att du ska ha största möjliga praktiska nytta av utbildningen. Därför utformar vi teoretiska pass praktiskt med mycket sjökortsövningar. Läs Kustskeppare och bli en bättre säkrare skeppare, det är kul givande och mycket lärorikt!

Kursdatum
Inget datum planerat ännu.

Plats: Plats: Värmdö församlingsgård, Sjöliden Haghultavägen 23-25. Vägbeskrivning: http://www.varmdoforsamling.se/vagbeskrivning-2/vagbeskrivning-till-sjoliden/

Kurspriser:
Kursavgift Kustskepparen 2.590kr inklusive moms och kursmaterial.
Examen betalas till examinatorn. 625kr i skrivavgift, samt 65kr för intygsbok om du ej har någon från innan. Kursavgiften är vad du betalar för undervisningen under helgen som kursen pågår.

I kurslitteraturen ingår övningssjökort, transportör, nautisk linjal samt passare (bestick). Alla kursdeltagare behöver denna uppsättning.

Kursens innehåll

  • Navigering inom- och utomskärs och till havs, i och utanför prickad farled, under ljus, mörker samt i nedsatt sikt
  • Sjövägsregler
  • Utmärkningssystemet
  • Ljud- och ljussignaler
  • Säkerhet ombord med nödsignaler, hur sjöräddningen larmas, lämplig säkerhetsutrustning, brandskydd, enklare sjukvård, knopar, ankring m.m.

Förkunskaper
Förarintyg båt med Båtpraktik dager, bägge ifyllda i din intygsbok (ej att förväxla med ovan nämnda Båtpraktik mörker). Och du skall vara 15 år fyllda när du skriver provet för Kustskepparintyget.
Kursen är intensiv och har du inte nyligen gått vår Förarintygskurs rekommenderar vi att du repeterar dina Förarintygskunskaper. Det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig Kustskepparutbildningen. Är dina kursböcker äldre än 5 år (utgivningsår) behöver du köpa nya för att inte lära gammalt.

Kursledare
Richard Gradin
0709 – 60 29 99
richard@crewcraft.se