Förarintygskurs 30-31 maj

Passa på! Värmdö Jolleseglare arrangerar en förarintygskurs.

Det är en grundkurs för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt. Du lär dig att läsa sjökort med tillhörande hjälpmedel och att navigera inomskärs i dagsljus. Du lär dig också att räkna ut hur lång tid det tar att ta sig mellan två platser, väjningsregler – vem som väjer för vem samt ’sjövett’. Du får också lära dig de vanligaste lanternorna som din båt skall vara utrustad med, samt vilka ljudsignaler du kan räkna med att höra från andra båtar i skärgården, inklusive dess innebörd. Du får även en inblick i de vanligaste väderfenomenen som är bra att känna till när du är ute i skärgården. Vi vänder oss lika mycket till seglare som motorbåtsförare

Förkunskaper
Inga. Det alltid bra att avsätta tid för egenstudier innan provet. Och du skall fylla 12 år som lägst under kalenderåret du tar Förarintyget.

Läs mer och gör anmälan:
https://www.jolleseglarna.se/Kurser/