Kallelse årsmöte

Välkomna till Värmdö jolleseglares årsmöte! Alla är välkomna, men endast medlemmar har rösträtt. Medlemmar är de som betalat medlemsavgiften eller ungdomar som deltagit på sommarläger under 2020 eller 2021.

Datum: Tisdag 27:e April 2021
Tid: 19:00
Plats: Teams (online). Tryck på denna länk för att ansluta.

Handlingar