Navigationskurser: Förarintyg & Kustskepparintyg

Värmdö Jolleseglare erbjuder medlemmar och nya medlemmar en möjlighet att bättra på sina navigationskunskaper. Under kvartal I 2021 kan du gå Förarintygskurs och eller Kustskepparintygskurs. Kursen är två dagar (lördag – söndag).
Till kurserna