Förarintygskurs

Det är en grundkurs för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt. Du lär dig att läsa sjökort med tillhörande hjälpmedel och att navigera inomskärs i dagsljus. Du lär dig också att räkna ut hur lång tid det tar att ta sig mellan två platser, väjningsregler – vem som väjer för vem samt ‘sjövett’. Du lär dig sjukvård och säkerhet – att bli en säker skeppare. Du får också en inblick i tekniska hjälpmedel, allt från kartplottrar till appar. Du får också lära dig de vanligaste lantenorna som din båt skall vara utrustad med, samt vilka ljudsignaler du kan räkna med att höra från andra båtar i skärgården, inklusive dess innebörd. Du får även en inblick i de vanligaste väderfenomenen som är bra att känna till när du är ute i skärgården. Många försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg.

Kursdatum

  • Helgen 26 – 27 Mars 2022. Tid. 09.00 – 16.00 båda dagarna

BOKA HÄR

Plats
Plats: Värmdö församlingsgård, Sjöliden Haghultavägen 23-25. Vägbeskrivning: http://www.varmdoforsamling.se/vagbeskrivning-2/vagbeskrivning-till-sjoliden/

Kurspriser:
Kursavgift Förarintyg 2.590 kr
Examen betalas till examinatorn. 625 kr i skrivavgift, samt 65 kr för intygsbok om du ej har någon från innan. Kursavgiften är vad du betalar för undervisningen under helgen som kursen pågår.

I kurslitteraturen ingår även övningssjökort, transportör, nautisk linjal samt passare (bestick). Alla kursdeltagare behöver denna uppsättning. Man kan använda material från kompis, men den bör ej vara äldre än ca 3 år. Det går bra dela på kursbok om man är flera som går samma kurs, men du behöver egen uppsättning av övningssjökort samt bestick för att klara undervisningen samt skrivningen efteråt.

Kursens innehåll

  • Navigering inomskärs i dagsljus
  • Land- och sjömärken
  • Göra fart-, tid- och distansberäkningar
  • Väjningsregler
  • Ljudsignaler
  • Kompass
  • Nödsituationer
  • Väder och vind

Examen
Examination genomförs av förhörsförrättare från NFB, Nämnden för Båtlivsutbildning, som kommer till oss och gör prov som sedan gås igenom med var och en individuellt. Resultatet får du direkt. Vid godkänt resultat får du NFB’s blåa intygsbok, där förrättaren stämplat sidan för Förarintyg.

Förkunskaper
Inga, men när man går en intensiv kurs är det alltid bra att läsa på lite innan och/eller avsätta tid för egenstudier innan provet. Och du skall fylla 12 år som lägst under kalenderåret du tar Förarintyget.

Kursledare
Richard Gradin
0709 – 60 29 99
richard@crewcraft.se