Rutiner

Checklista Far East RIB

Före användning

 • Pumpa pontonerna så de är riktigt hårda. Är de för mjuka går de sönder när man kör!
 • Sätt på strömbrytaren som sitter i luckan under sätet. Det är viktigt att stänga av denna när båten är färdiganvänd för att inte batteriet ska ladda ur mellan gångerna.
 • Ös båten så den är torr. Det finns en elektrisk pump som sätts på via knapp under ratten. Stäng av den så fort vattnet är ute så den inte går torr och förstörs.
 • Tanka båten så det finns tillräckligt med bensin. Tankar gör man i röret med rött lock som sitter i luckan/sitsen framför ratten.
 • Fäll ner motorn med hjälp av knappen på gasreglaget eller knappen på babordsidan på motorn.
 • Fäst dödmansgreppet både i gasreglaget och framför allt i dig själv!
 • Se till att tillräcklig och passande säkerhetsutrustning finns med, t.ex. säkerthetspåse och bogserlina.

Efter användning

 • Hissa upp motorn med hjälp av knappen på gasreglaget eller knappen på babordsidan på motorn.
 • Stäng av strömbrytaren som sitter i luckan under sätet. Detta är viktigt för att inte batteriet ska ladda ur mellan gångerna.
 • Hissa upp självlänsen med snöret som hänger på akterspegeln för att inte vatten ska rinna in i båten.
 • Städa båten så den är ren från skräp och smuts och tömd på prylar som inte ska ligga där.
 • Lås fast båten i bryggan med kätting i öglan i fören, alternativt ögla i aktern om inte möjligt i fören.